+48 18 20 11 317 mobile + 48 728 864 485 Karolówka Hotel Zakopane ul. Chłabówka 1

Regulamin rezerwacji pokoi, pakietów oraz pozostałych usług w Hotelu Dwór Karolówka

Regulamin obejmuje zasady dokonywania rezerwacji wstępnej i rezerwacji potwierdzonej, anulowania rezerwacji, płatności za rezerwację.

Etapy dokonywania rezerwacji:

Krok 1: REZERWACJA WSTĘPNA

 • wypełnienie formularza „Rezerwacja” lub „Voucher” lub „Kontakt” na stronie internetowej Hotelu Dwór Karolówka oraz przesłanie go do Hotelu w formie elektronicznej, a następnie zaakceptowaniu przesłanej przez recepcję hotelu oferty. Przesłana oferta nie jest równoznaczna z dokonaniem rezerwacji.
 • telefoniczne zapytanie rezerwacyjne
 • Bezpośrednia rezerwacja dostępna online z płatnością w systemie Dotpay.pl
 • osobiste, potwierdzenie rezerwacji w Recepcji hotelu

Potwierdzeniem dokonania wstępnej rezerwacji, jest przesłane przez recepcję hotelu na wskazany przez Państwa adres e-mail lub pocztowy lub numer faksu pisemnego wstępnego potwierdzenia rezerwacji.
Krok 2: REZERWACJA POTWIERDZONA

 • Warunkiem koniecznym potwierdzenia wstępnej rezerwacji jest uiszczenie przez rezerwującego zaliczki w wysokości 30% (lub innej ustalonej w potwierdzeniu rezerwacji wstępnej) całkowitej wartości rezerwowanego pobytu
 • Zaliczka powinna zostać wpłacona w termie ustalonym na przesłanej rezerwacji wstępnej, nie później jednak jak 72h od otrzymania potwierdzenia wstępnej rezerwacji. Po tym czasie rezerwacja zostaje usunięta i oferta traci ważność.
 • Wpłat można dokonywać w formie przelewu bankowego, zapłaty gotówką na recepcji, lub korzystając z bezpośrednich płatności elektronicznych Dotpay.pl w rezerwacji online
 • Płatność jest rozliczona paragonem lub fakturą VAT zgodnie z Państwa wskazaniem.
 • Za datę dokonania zaliczki uznaje się datę uznania na rachunku bankowym Hotelu Dwór Karolówka.
 • Rozliczenia transakcji kartą kredytową i e-przelewem przeprowadzane będą za pośrednictwem Dotpay.pl

Wpłaty prosimy kierować na numer rachunku bankowego:

HYLAR Grzegorz Hyla
Hotel Dwór Karolówka***
ul. Chłabówka 1
34-500 Zakopane
BNP Paribas Bank Polska S.A.

Wpłaty w PLN
NRB: 54 1750 0012 0000 0000 1202 3348
IBAN – PL54 1750 0012 0000 0000 1202 3348
SWIFT COD: PPABPLPKXXX
Wpłaty w EUR
IBAN – PL14 1750 0012 0000 0000 2760 9058
Kod BIC/SWIFT: PPABPLPKXXX
W tytule prosimy wpisać: Imię i nazwisko oraz termin pobytu lub rodzaj usługi

Rezerwacja nie zostanie dokonana skutecznie w przypadku braku wpłaty zaliczki w ustalonym terminie, bądź braku środków na karcie płatniczej. W przypadku braku terminowej wpłaty zaliczki następuje automatyczna anulacja wstępnej rezerwacji.

Hotel Dwór Karolówka zastrzega sobie prawo w przypadku specjalnych terminów czy innych specjalnie kalkulowanych ofert, do podwyższenia wysokości zaliczki lub żądania wpłaty całości należności przed przyjazdem.

Sposób naliczania wartości rezerwowanych usług w Hotelu Dwór Karolówka

Naliczanie wartości rezerwowanych usług hotelowych następuje zgodnie z obowiązującym w dniu dokonania rezerwacji cennikami:

 • Hotelowym
 • Cenami Pakietów
 • Gabinetu Kosmetycznego
 • Gabinetu Masażu
 • Restauracji Hotelu

Anulacja rezerwacji

Anulowanie rezerwacji i zwrot zaliczki jest możliwe w wyznaczonym terminie podanym w potwierdzeniu dokonanej rezerwacji. Przesyłana zostaje wówczas na adres osoby, która dokonała rezerwacji faktura korygująca i formularz zwrotu zaliczki. Po wypełnieniu i podpisaniu dokumentów oraz ich zwrotnym odesłaniu na adres hotelu zaliczka zostanie zwrócona.

Zwrot wpłat dokonywany jest:

 • na numer konta, z którego dokonano wpłaty,
 • w przypadku wpłaty dokonanej z użyciem karty płatniczej, zwrot dokonywany jest na tą samą kartę,
 • w przypadku przelewu pocztowego, zwrot dokonywany jest jako przelew na wskazane konto bankowe w przesłanym formularzu lub w szczególnych przypadkach jako zwrotny przelew pocztowy.
 • Zwroty z rozliczeń transakcji kartą kredytową i e-przelewem przeprowadzane będą za pośrednictwem operatora płatności Przelewy24
 • Nie dokonujemy zwrotów w formie wypłaty gotówki.
 • W przypadku niemożliwości skorzystania z dokonanej rezerwacji możliwe jest w każdej chwili przełożenie rezerwacji na nowy dogodny termin lub prześlemy drogą e-mail Voucher z 14 miesięcznym terminem ważności.

Szczegółowe warunki anulowania rezerwacji

 • na 14 dni* i więcej przed planowanym przyjazdem (*uzależnione jest to od informacji przesłanej w rezerwacji wstępnej i może to być przed 30 dni) – pełny zwrot kwoty zaliczki pomniejszony o opłatę manipulacyjną
 • po upływie tego terminu gość zostanie obciążony kwotą 30% **całej ceny pobytu (**całą wysokością wyznaczonej zaliczki w rezerwacji wstępnej)
 • w uzasadnionych przypadkach istnieje możliwość wykorzystania wpłaconej kwoty na poczet rezerwacji w innym terminie
 • Opłata manipulacyjna za anulację w wysokości 12,00PLN w przypadku zwrotów na konta krajowe i 25,00EUR na konta zagraniczne będzie potrącana z kwoty wpłacanej zaliczki względnie pobrana z karty kredytowej. Zostanie ona ujęta w rozliczeniu faktury korygującej lub wystawiona będzie odrębna faktura i przesłana na adres korespondencyjny lub mailowy Gościa.

Skrócenie pobytu

Skrócenie pobytu jest traktowane jak rezygnacja po terminie anulacji, a zatem wiąże się z uregulowaniem rachunku za cały wykorzystany okres pobytu plus 30% (lub wartość wyznaczona w potwierdzeniu danej rezerwacji) wartości za okres pobytu z którego gość rezygnuje. Ponadto w przypadku korzystania z pakietów długoterminowych (ceny za dobę są wówczas bardzo korzystne) te zniżki nie będą uzasadnione i wartość pobytu zostanie zaktualizowana wg obowiązujących cen.

Dane Osobowe

W trakcie pobytu lub dokonywania czynności związanych rezerwacją w Hotelu Dwór Karolówka, Rezerwujący wyraża zgodę na umieszczenie swoich danych osobowych w bazie danych administracji hotelu. Dane te będą wykorzystywane wyłącznie w celu umożliwienia przeprowadzenia pełnego procesu Rezerwacji oraz celów marketingowych zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.

Akceptacja Regulaminu

Dokonanie rezerwacji oznacza akceptację regulaminu.

Reklamacje

Zgodnie z obowiązującym prawem. Użytkownik może zgłosić Usługodawcy reklamacje w związku z korzystaniem z usług świadczonych drogą elektroniczną przez Usługodawcę. Reklamacja może być złożona w formie elektronicznej i przesłana na adres elektroniczny Usługodawcy. W zgłoszeniu reklamacyjnym Użytkownik winien zawrzeć opis zaistniałego problemu. Usługodawca niezwłocznie, lecz nie później niż w terminie 14 dni rozpatruje reklamacje i udziela odpowiedzi na adres poczty elektronicznej Użytkownika, podany w zgłoszeniu reklamacji.

Dodatkowe informacje

Doba hotelowa rozpoczyna się o godzinie 14.00, a kończy się o godzinie 12.00.
Podane w cenniku hotelowym ceny są cenami brutto.
W cenie pokoju znajdują się(poza określonymi pakietami):

 • nocleg w wybranym standardzie pokoju
 • śniadanie w formie bufetu
 • korzystanie z sauny, jacuzzi, siłowni oraz sali bilardowej
 • możliwość korzystania z bezprzewodowego internetu na całym hotelu
 • monitorowany parking
 • VAT

Dzieci do lat 3 – pobyt w hotelu (bez świadczeń) gratis.
Dzieci 3-10lat – pobyt w hotelu 30% ceny.
Dodatkowe opłaty:
– opłata klimatyczna inkasowana w hotelu w imieniu Urzędu Miasta Zakopane (należność wpłacana gotówką)
Płatności
Rachunek za pobyt powinien zostać opłacony w dniu przyjazdu, jednak nie później niż przed opuszczeniem hotelu w dniu wyjazdu.
Za wszystkie usługi Hotel przy każdorazowej wpłacie i automatycznie w dniu wyjazdu wystawia paragon fiskalny. Płatności należy dokonać w recepcji hotelu: gotówką lub kartą kredytową. Oddalenie się w tym dniu z hotelu bez uregulowania tej płatności będzie rozumiane i zgłaszane jako przestępstwo z Art. 286. § 1 Kodeksu Karnego. Jeżeli klient chce otrzymać fakturę jest zobowiązany do zgłoszenia tego przy dokonywanej rezerwacji lub najpóźniej w dniu przyjazdu. Aby otrzymać fakturę przelewową z odroczonym terminem płatności należy uzyskać potwierdzoną pisemnie zgodę przed przyjazdem.
Przesyłana wstępnie wiadomość e-mail (lub przekazywana w rozmowie telefonicznej) o cenach oraz dostępności miejsc hotelowych w wybranych terminach, nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu art.66 par.1 Kodeksu Cywilnego i zgodnie z art.71 tego kodeksu ma charakter informacyjny.
Dyrekcja Hotelu Dwór Karolówka*** życzy Państwu miłego pobytu.