+48 18 20 11 317 mobile + 48 728 864 485 Karolówka Hotel Zakopane ul. Chłabówka 1

Regulamin zakupu i realizacji voucherów:

1. NABYCIE VOUCHERA

1.1. Warunkiem nabycia vouchera jest dokonanie płatności przelewem na wskazane przez Hotel konto bankowe bądź gotówką w recepcji Hotelu Dwór Karolówka wskazując w tytule płatności nazwę wykupionego pakietu usług, imię i nazwisko oraz termin pobytu.
1.2. Po opłaceniu vouchera Hotel przesyła do Nabywcy imienny oryginał vouchera, ze specyfikacją opłaconych usług, datą ważności vouchera oraz podpisem Dyrektora Hotelu lub Menagera Hotelu.
1.3. Osoba wskazana w treści vouchera w celu otrzymania należytych świadczeń musi przedstawić Hotelowi voucher w jego oryginalnej wersji.

2. REALIZACJA VOUCHERA

2.1. Voucher upoważnia osobę wskazaną w jego treści do jego wymiany na usługi wykupione przez nabywcę/posiadacza vouchera i potwierdzone przez Hotel w sposób określony w pkt. 2.2.
2.2. Warunkiem realizacji świadczeń przez Hotel jest wcześniejsza rezerwacja terminu pobytu w Hotelu i jego pisemne potwierdzenie przez Hotel.
2.3. Rezerwacji danych świadczeń w Hotelu należy dokonywać: telefonicznie pod nr telefonu +48 18 201 13 17 / +48 728 864 485, e-mailowo: recepcja@karolowka.pl lub osobiście w Hotelu. Rezerwację uważa się za dokonaną po otrzymaniu przez osobę wskazaną w treści vouchera emaila z potwierdzeniem rezerwacji przez Hotel.
2.4. Osoba wskazana w treści vouchera w celu otrzymania należytych świadczeń zobowiązana jest przedstawić Hotelowi voucher w jego oryginalnej wersji.
2.5. Voucher nie jest środkiem płatniczym, nie podlega wymianie na gotówkę, nie może z niego być wydana reszta.

3. TERMIN WAŻNOŚCI VOUCHERA

3.1. Voucher może być zrealizowany w dowolnym terminie w ciągu 14 miesięcy od daty jego wystawienia, pod warunkiem dokonania wcześniejszej rezerwacji pobytu. Zmiany terminu pobytu przyjmowane są do 7 dni przed datą przyjazdu. W przypadku anulowania rezerwacji po upływie tego terminu, hotel obciąży Gościa kwotą wpłaconej wcześniej zaliczki w wysokości 30%.
3.2. Voucher może być wykorzystany jednorazowo bez możliwości podziału.

4. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

4.1. Niniejszy regulamin jest dostępny w Hotelu Dwór Karolówka oraz na stronie karolowka.pl
4.2. W Przypadku zagubienia Vouchera hotel wystawia duplikat czym unieważnia oryginał.
4.3. Niniejszy regulamin uważany jest za zaakceptowany przez nabywcę Vouchera z chwilą dokonania zapłaty za Voucher.